Samtaler via Skype

Om samtaler via Skype eller telefon

Forskning indikerer at samtaler via Skype kan være like effektivt som ansikt-til ansikt-samtaler i i forhold til å utvikle god relasjon mellom klient og psykolog. Skype tillater på samme måte som  vanlig kommunikasjon både øyekontakt, bruk av kroppsspråk etc. Det gir også en rekke fordeler for deg som reiser mye, som bor langt utenfor Oslo eller til og med i et annet land. 

Du kan også benytte telefon hvis du heller ønsker dette. 

Noen mulige fordeler med samtaler via Skype:

 • Har du lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet eller til og med i utlandet, kan samtaler via internett være en god løsning
 • I en travel hverdag med mange aktiviteter, kan det være enklere å gjennomføre samtaler på det stedet du befinner deg , som for eksempel hjemme eller på eget kontor
 • Har du en livssituasjon hvor det er vanskelig å forlate hjemmet, som med barn eller ved andre forpliktelser, kan samtaler over Skype være et godt alternativ
 • Har du en fysisk funksjonshemming, slipper du praktiske utfordringer med reise
 • Hvis du opplever det som ubehagelig å dra til et psykologkontor, kan samtaler via Skype oppleves enklere

Terapiforløp

Forløpet i Skypesamtaler er likt det du finner ved individuell bistand. Ved samtaler via telefon, anbefales det at vi møtes ansikt-til-ansikt i første møte hvis mulig.

 

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Aktuelle psykiske lidelser:

 • Angst
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet eller i utlandet, tilbys terapi og veiledningssamtaler via telefon eller Skype.                                                     

 Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via Skype

 

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer vanlige psykiske lidelser og hverdagslige utfordringer?

Aktuelle kurstemaer:

 • Hvordan håndtere hverdagslivets utfordringer
 • Hvordan mestre stress og utbrenthet
 • Hvordan mestre angst og uro