Parsamtaler

Om parsamtaler

Jeg tilbyr behandling basert på over 17 års erfaring med par og forskning om effektiv parterapi. Det kan være mange grunner til at dere ønsker samtaler med en nøytral tredjepart: Dere opplever kanskje en krise i forholdet, at det er avgjørende med raske avklaringer og at dere trenger en nøytral tredjepart snarest mulig. Det kan også være direkte problemer med kommunikasjon, hyppige konflikter, at dere har vokst fra hverandre, at en eller begge parter har negative følelser for den andre, eller at dere har et ønske om å forbedre forhold rundt barn/familie. En annen grunn kan være at dere ønsker å jobbe forebyggende og evt. forberede dere før et samliv/ekteskap, før dere får barn eller i forbindelse med en vanskelig livssituasjon som har oppstått

Hvordan jeg jobber i parsamtaler
 

Min tilnærming er å jobbe med dere både som par og som individer. Jeg anbefaler at begge parter har en individuell oppstartssamtale før dere møtes i fellesskap i parsamtale. Formålet med en slik forsamtale er å sortere tanker, jobbe med målsetninger og å vurdere om videre parsamtaler er noe du som individ er motivert for å gå videre med. Det er en forutsetning at dere begge er villig til å prioritere de utfordringene dere har, og at dere er villig til å ta indviduelt ansvar for å forbedre samlivet. Selv om det kan oppleves at det er en ene parten som er "problemet", er det alltid to sider i et forhold. Det er derfor avgjørende at begge også ser seg villig til å jobbe med seg selv i relasjonen. Det er også viktig at dere opplever meg som en nøytal tredjepart, og føler dere trygge på at jeg ikke favoriserer eller bygger en allianse med en av dere. 

 Noen mulige fordeler med parsamtaler

 • Dere får hjelpe til å komme videre i en krevende eller fastlåst krisesituasjon
 • Dere kan bedre kommunikasjonen i forholdet og redusere hyppigheten av konflikter
 • Dere kan bedre forstå og styrke hverandres individuelle behov og verdier
 • Dere kan oppleve en vitaltitet og ny «gnist» i forholdet
 • Dere blir bedre kjent med hverandre, kan jobbe forebyggende  og forberede dere til å takle krevende perioder som måtte oppstå
 

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Vanlige psykiske lidelser:

 • Angst/uro/søvnproblemer
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse, hyppige konflikter eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du  lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet/utlandet, eller foretrekker samtaler hjemmefra tilbys terapi og veiledning via telefon eller sikker, kryptert video.

Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via video (du trenger ikke installere noe)

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer om vanlige utfordringer ledere og medarbeidere sliter med?

Aktuelle kurstemaer:

 • Stressmestring
 • Forebygging utbrenthet
 • Hvordan håndtere vanlige psykiske belastninger på arbeidsplassen