Individuell terapi

Om indviduell terapi

Jeg tilbyr individuelt tilpasset behandling basert på over 17 års erfaring som psykolog, samt forskning om effektiv terapi. Det å oppsøke hjelp fra andre kan oppleves som et stort skritt å ta. Men det står stor respekt av å ta ansvar for egen situasjon, og jeg vil gjøre mitt aller beste for å imøtekomme deg uansett problemstilling. Min erfaring er at de fleste med lettere psykiske lidelser, problemer eller fastlåste situasjoner i privatlivet eller på jobb, kan oppleve en betydelig bedring av livskvalitet i løpet av få timer, uker eller måneder. Det er selvsagt en forutsetning at du er motivert for å jobbe med de utfordringene du har, og at du prioriterer terapiforløpet høyt. Det er også viktig at du har realistiske forventinger til at samtaleterapi krever en innsats fra deg gjennom aktiv samtale over tid, ved at du gir terapiprosessen «en sjanse», at du følger opp mål og at du gradvis våger å utfordre deg selv.

 Noen mulige fordeler med individuell bistand:

 • Du tar tak i vanskelige tanker, følelser og problemer før ting forverrer seg, eller du starter en prosess for å «rydde opp» i det som allerede er vanskelig
 • Du får hjelp til å sortere tanker og følelser av en nøytral fagperson som aldri «dømmer deg»
 • Du får nye persektiver og måter å se ting på
 • Du utvikler deg som menneske og lærer mer om deg selv
 • Du får et «pusterom» i hverdagen  og tid til å reflektere over ting som er viktige for deg

Behandlingsprosess og hva du kan forvente

Første time:

Før første time er det fint om du tenker litt igjennom hva du ønsker å snakke om. Samtalen bærer preg av en vanlig samtale, hvor begge parter er aktive. Men du vil erfare at jeg vil lytte mer, stille flere spørsmål og be om avklaringer underveis. Målsettingen er todelt: 1) å forstå hvilke ting du ønsker å jobbe med og 2) bli bedre kjent. Litt avhengig av tid og hva du ønsker å jobbe med, setter vi også i fellesskap opp ting du kan jobbe med til neste time. Efaringsmessig har mange mye på hjertet ved første samtale, og en dobbetltime kan derfor være hensiktsmessig ved oppstart.

Videre forløp:

Jeg anbefaler ukentlige samtaler den første perioden, og deretter samtaler hver 14.dag, alt etter behov.

Eksempler på type lidelser og problematikk jeg jobber med:

 • depresjoner/nedstemthet
 • angst
 • helseangst
 • prestasjonsangst
 • sosial angst
 • panikkangst
 • fobier
 • stress
 • utmattelse
 • utbrenthet
 • arbeidsavhengighet (arbeidsnarkomani)
 • livskriser
 • sorg og tap
 • samlivsproblematikk
 • seksuelle utfordringer
 • Kroniske smerter eller leve med noen som har kroniske smerter
 • høysensitivitet
 • eksistensielle spørsmål
 • problemer på jobb
 • relasjonsproblemer til kollegaer, ledere eller medarbeidere
 • sorg eller personlige problemer knyttet til oppsigelse, omstilling og nedbemanning 
 • grensesetting
 • selvkritikk
 • livsløpsprobematikk - f.eks syke eller pleietrengende foreldre 
 • familiekonflikter
 • vanskelige valg
 • utfordringer knyttet til barn
 • personlighetsproblematikk
 • tvangstanker

Listen er ikke uttømmende. Du kan ta kontakt og få hjelp selv om du ikke kjenner deg igjen i noen av temaene over. Jeg vil aldri avvise deg.

Hva jeg ikke jobber med

Jeg anbefaler at du oppsøker offentlig hjelp ved psykiske lidelser som schizofrenier, psykoser, alvorlige spiseforstyrrelser, eller ved rusprobematikk da dette ofte krever mer spesialisert og intensiv behandling over en lengre tidsperiode. Jeg gjør heller ikke utredninger for ADD/ADHD.

I nødtilfeller eller påtrengende tanker om selvmord ring alltid 113 eller ta kontakt med legevakt

 

 

 

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Vanlige psykiske lidelser:

 • Angst/uro/søvnproblemer
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse, hyppige konflikter eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du  lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet/utlandet, eller foretrekker samtaler hjemmefra tilbys terapi og veiledning via telefon eller sikker, kryptert video.

Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via video (du trenger ikke installere noe)

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer om vanlige utfordringer ledere og medarbeidere sliter med?

Aktuelle kurstemaer:

 • Stressmestring
 • Forebygging utbrenthet
 • Hvordan håndtere vanlige psykiske belastninger på arbeidsplassen