Samtaler via video

Om samtaler via video eller telefon

Forskning indikerer at samtaler via video kan være like effektivt som ansikt-til ansikt-samtaler i i forhold til å utvikle god relasjon mellom klient og psykolog. Video tillater på samme måte som  vanlig kommunikasjon både øyekontakt, bruk av kroppsspråk etc. Det gir også en rekke fordeler for deg som reiser mye, som bor langt utenfor Oslo eller til og med i et annet land. 

Du kan også benytte telefon hvis du heller ønsker dette. 

Noen mulige fordeler med samtaler via video:

 • Har du lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet eller til og med i utlandet, kan samtaler via internett være en god løsning
 • I en travel hverdag med mange aktiviteter, kan det være enklere å gjennomføre samtaler på det stedet du befinner deg , som for eksempel hjemme eller på eget kontor
 • Har du en livssituasjon hvor det er vanskelig å forlate hjemmet, som med barn eller ved andre forpliktelser, kan samtaler over video være et godt alternativ
 • Har du en fysisk funksjonshemming, slipper du praktiske utfordringer med reise
 • Hvis du opplever det som ubehagelig å dra til et psykologkontor, kan samtaler via video oppleves enklere

Terapiforløp

Forløpet i videosamtaler er likt det du finner ved individuell bistand. Ved samtaler via telefon, anbefales det at vi møtes ansikt-til-ansikt i første møte hvis mulig.

Hvordan bestille time?

 1. Enten bestill time online nederst på denne siden og velg «video-samtale (terapi) enkelttime» eller «videosamtale (terapi) dobbelttime». Ved første konsultasjon anbefales dobbelttime. Du mottar en link til krypert, enkel videosamtale 5 minutter før avtalt tid. Du trenger ikke installere noe og kan velge om du vil prate via video på PC eller telefon. Du vil motta betalingsinformasjon på den e-post-adresse du oppgir.
 2. Eller bestill time online og velg «Telefonsamtale (terapi) enkelttime» eller «Telefonsamtale (terapi) dobbelttime». Ved første konsultasjon anbefales dobbelttime. Angi ditt telefonnummer, så ringer vi deg opp på telefon til oppsatt tidspunkt. Du vil motta betalingsinformasjon på den e-post-adresse du oppgir
 3. Du kan også ringe eller sende SMS til 4844 3001. Ved henvendelse på SMS ber vi om at du sender forslag til 2-3 tidspunkter med datoer som passer.

 

 

Ønsker du psykologisk bistand eller rådgivning? Står du fast i livet? Ofte kan det være nyttig å ta kontakt snarest mulig før problemet utvikler seg.

Aktuelle psykiske lidelser:

 • Angst
 • Depresjon
 • Stress og utbrenthet
 • Tap og sorg
 • Livskriser
 • Problemer på jobb
 • Vanskelige valg

Står dere fast i forholdet? Opplever dere økt distanse eller utrygghet? Bruk en nøytral tredjepart som kan bidra med å få forholdet på rett spor.

Problemer jeg jobber med: 

 • Akutte kriser
 • Dagliglivets utfordringer 
 • Kommunikasjonsproblemer
 • Barn- og familieproblemer
 • Sex og samliv

Har du lang reisevei, befinner deg på et annet sted i landet eller i utlandet, tilbys terapi og veiledningssamtaler via telefon eller sikker, kryptert video.                         

Aktuelle tjenester:

 • Samtaleterapi og rådgivning via telefon
 • Samtaleterapi og rådgivning via video

 

Ønsker din bedrift eller organisasjon å lære metoder og teknikker for bedre bedriftshelse? Vil dere lære mer vanlige psykiske lidelser og hverdagslige utfordringer?

Aktuelle kurstemaer:

 • Hvordan håndtere hverdagslivets utfordringer
 • Hvordan mestre stress og utbrenthet
 • Hvordan mestre angst og uro