Hvordan kan du som leder bistå dine medarbeidere med hverdagslivets utfordringer?

De aller fleste av oss opplever utfordringer i hverdagen fra tid til annen, og de aller fleste vil også i løpet av livet ha en lettere psykisk lidelse eller utfordring. Formålet med dette kurset er å gi deg som leder råd, tips og erfaringer på vanlige problemer og lettere psykiske lidelser som folk kommer til terapi med. Du vil kanskje oppdage at det ikke alltid skal så mye til for å veilede, tilrettelegge og gi råd dine medarbeidere som opplever å stå fast fast i en konkret utfordring, eller opplever at det «svinger mye» i hverdagen både på jobb og privat. Kanskje vil nettopp din innsats være avgjørende for å forebygge en ytterligere forverring eller en lengre sykmelding.

Jeg vil gjennomgå temaer som depresjon, angst, uro, sorg og vanlige relasjonelle utfordringer i parforholdet eller familien som de aller fleste mennesker går igjennom før eller senere. Gjennom å gi en grunnleggende innføring i teori og praksis og gjennom praktiske oppgaver i en trygg og uformell setting er målet at du som leder skal være bedre rustet til å takle hverdagslivet og de utfordringer som dine medarbeidere vil kunne oppleve.

Ta gjerne kontakt for en uformell forespørsel. Send e-post til post@oslopsykologen.no eller ring telefon 4844 3001

Send en henvendelse